< Back

Kassavirta hallintaan kassavirtajärjestelmällä

Mitä tahansa yrityksessä tehdäänkin, kohdistuvat vaikutukset lopulta yrityksen kassavirtaan. Kassavirta on konkreettisesti kassan läpi virtaavaa valuuttaa tai muuta yrityksen rahaliikennettä, joka virtaa tilille ja sieltä pois. Yrityksen kassavirta koostuu muun muassa myyntisaamisista ja maksetuista laskuista, nostetuista ja maksetuista lainoista sekä tehdyistä investoinneista. Kassavirtaa seuraamalla tiedät, riittävätkö yrityksen rahat lyhyellä ja pitkällä aikavälillä liiketoiminnan pyörittämiseen.

Ohjaa yrityksen kassavirtaa hyvissä ajoin

Hieman oikaisten voi sanoa, että yritystoiminnan ohjaaminen käytännössä ohjaa kassavirtaa. Toisaalta sanotaan myös, että liiketoimintaa tulisi johtaa kassavirran kautta. Heikko käsitys kassavirran liikkeistä onkin riski liiketoiminnalle. Kassavirran säännöllinen ja etupainotteinen seuraaminen puolestaan auttaa pysymään ajan tasalla yrityksen tilasta ja tulevaisuuden näkymistä ja varautumaan esimerkiksi vuotuiseen kausivaihteluun.

Liiketoiminnan ohjaaminen kassavirran kautta on periaatteessa yksinkertaista, mutta sitä ei välttämättä tule ajatelleeksi näin. Koska kassavirran seuraaminen ja ohjaaminen on yrityksen menestykselle kriittistä, puhumme Jeemly- ja Flowvy-järjestelmiemme kohdalla kassavirtajärjestelmästä.

Miten kassajärjestelmä ja kassavirtajärjestelmä eroavat?

Mitä eroa sitten on perinteisellä vähittäiskauppiaan kassajärjestelmällä ja tuottamallamme kassavirtajärjestelmällä? Ero on ratkaisujen laajuudessa ja vaikutusalueessa. Koska liiketoiminnan kassavirtaan vaikuttavat yrityksen kaikki toiminnot, kassavirtajärjestelmällä pyritään ohjaamaan ja seuraamaan kaikkia näitä toimia. Kassavirtajärjestelmän avulla seuraat esimerkiksi:

 • Varastotilannetta ja varaston arvoa
 • Kokonaismyyntiä ja -katetta toimipisteittäin ja keskitetysti
 • Tuotteiden vastaanotto ja varastoon kirjaus
 • Myymälän ja verkkokaupan kampanjoita ja alennuksia
 • Menekkiä ja myyntikatteita
 • Asiakaspaineraportointia eli
  • toimipaikkojen kannattavuutta eri aukioloajoilla ja
  • sopivaa työvoiman määrää per tunti
 • Asiakkaan ostokäyttäytymistä ja kannattavuutta kanta-asiakasohjelman avulla

Kassavirran ohjaaminen edellyttää yritystoiminnan hyvää hallintaa

Jotta myyntiä ja ostoja voidaan ohjata koko liiketoiminnan sujuvuuden kannalta, täytyy yritystoiminnan peruselementtien olla hyvin hallussa. Näitä peruselementtejä edustavat mm. tuote- ja asiakastiedot, toimittajat ja myyjät. Mitä monipuolisemmin pystyt peruselementtejä käsittelemään, sitä monimuotoisemmin ja tehokkaammin kykenet myös ostamaan ja myymään. Voidaankin sanoa, että taustatoiminnoilla on kassavirran ohjaamisessa yhtä tärkeä rooli kuin suoraan kassavirtaan tapahtumia tuottavilla sovelluksilla.

Kassavirta ja raportointi

Liiketoiminnan johtaminen kassavirran kautta edellyttää, että käytettävissä olevan rahan määrää seurataan säännöllisesti. Seuranta puolestaan edellyttää raportteja, jotka parhaimmillaan ovat helppolukuisia ja relevantteja. Raportoinnin rooli toiminnan seurannassa ja tulevaisuuden suunnittelussa on elintärkeä. Yrityksen kassavirtaa tarkasteltaessa kannattaa kiinnittää huomiota kolmeen eri näkymään:

 1. Ajantasainen kassavirta kertoo käteisvarojen ja tilillä olevien varojen tämänhetkisen tilanteen
 2. Kassavirtalaskelma näyttää tulevien viikkojen ja kuukausien todellisen rahaliikenteen, jossa huomioidaan myös odotettavissa olevat tulot ja menot
 3. Kassavirtaennuste ennustaa rahaliikenteen virtoja kassavirtalaskelmaa pidemmälle.

Raportoinnin tarkkuus riippuu järjestelmästä

Kassavirran raportointi pystyy kuitenkin tuottamaan vain sellaista tietoa, jota kassavirtaa ohjaava järjestelmä osaa käsitellä. Olemme jälleen rikkaan tiedon tarpeen äärellä. Yksittäisten tietokokonaisuuksien kattavuus ja operatiivisten toimintojen monipuolisuus ratkaisee, miten laadukkaasti kassavirtaa tarkastellaan ja ohjataan.

Suurin osa markkinoilla tarjolla olevista kassajärjestelmistä toimii ohuen tiedon varassa. Yrityksen toimintaketjujen ohjaamisen näkökulmasta niiden logiikka voi monta kertaa olla jopa puutteellista. Keveys ja helppokäyttöisyys ovat vaarallisia hyveitä, jos ne lunastetaan ymmärryksen puutteella. Pientäkin yritystä on hyvä ohjata ammattilaisen keinoin ja välinein.

Ohjataan siis kassavirtaa, siihen kytkeytyy yrityksen kaikki toiminta – ja kaikki toiminta vaikuttaa kassavirtaan.

Katso ratkaisumme yrityksesi kassavirtojen hallintaan.

< Back