Back

Kassavirta hallintaan kassavirtajärjestelmällä

Mitä tahansa yrityksessä tehdäänkin, lopullinen kohde vaikutuksille on yrityksen kassavirta. Tämä on yksinkertaista, mutta sitä ei välttämättä tule ajatelleeksi näin. Tästä johdetulla analogialla voimme hieman oikaisten sanoa, että yritystoiminnan ohjaaminen käytännössä ohjaa kassavirtaa. Siksi me puhummekin omien ratkaisujemme kohdalla kassavirtajärjestelmästä.

Mitä eroa sitten on perinteisellä vähittäiskauppiaan kassajärjestelmällä ja tuottamallamme kassavirtajärjestelmällä. Ero on ratkaisujen laajuudessa ja vaikutusalueessa. Koska kassavirtaan vaikuttavat yrityksen kaikki toiminnot, kassavirtajärjestelmällä pyritään ohjaamaan kaikkia näitä toimia.

Myyminen ja ostaminen toiminnan ohjaamisen kannalta edellyttävät yritystoiminnan peruselementtien laadukasta hallintaa. Näitä peruselementtejä edustavat mm. tuote- ja asiakastiedot. Mitä monipuolisemmin pystyt peruselementtejä käsittelemään, sitä monimuotoisemmin ja tehokkaammin kykenet myös ostamaan ja myymään. Voidaankin sanoa, että taustatoiminnoilla on kassavirran ohjaamisessa yhtä tärkeä rooli kuin suoraan kassavirtaan tapahtumia tuottavilla sovelluksilla.

Kassavirta ja raportointi

Raportoinnin rooli toiminnan seurannassa ja tulevaisuuden suunnittelussa on elintärkeä. Raportointi pystyy kuitenkin tuottamaan vain sellaista tietoa, jota kassavirtaa ohjaava järjestelmä osaa käsitellä. Olemme jälleen rikkaan tiedon tarpeen äärellä. Yksittäisten tietokokonaisuuksien kattavuus ja operatiivisten toimintojen monipuolisuus ratkaisee minkätasoisella laadulla kassavirtaa tarkastellaan ja ohjataan.

Suurin osa markkinoilla tarjolla olevista kassajärjestelmistä toimii ohuen tiedon varassa. Monta kertaa jopa puutteellisen logiikan päällä, kun ajatellaan yrityksen toimintoketjujen ohjaamista. Keveys ja helppokäyttöisyys ovat vaarallisia hyveitä, jos ne lunastetaan ymmärryksen puutteella. Pientäkin yritystä on hyvä ohjata ammattilaisen keinoin ja välinein.

Ohjataan siis kassavirtaa, siihen  kytkeytyy yrityksen kaikki toiminta – ja kaikki toiminta vaikuttaa kassavirtaan.

Katso ratkaisumme yrityksesi kassavirtojen hallintaan.

Back