< Back

Hyvä kassajärjestelmä on paljon enemmän kuin pelkkä kuittikone. Jeemlyn kassajärjestelmä toimii rahanvaihdon virallistajana ja tuottaa onnistuneesta maksutapahtumasta käteiskuitin kuluttajalle ja kirjanpitoa varten. Kuitintarjoamisvelvollisuuden myötä kuluttajalle on lähtökohtaisesti aina tarjottava kuittia – tulostaa sitä ei kuitenkaan välttämättä tarvitse.

Kuittikirjoitin tulostaa kuitin nopeasti ja vain tarvittaessa

Erillisellä kuittitulostimella tulostettu kuitti on helppo ja yleisin tapa tarjota asiakkaalle tositetta maksutapahtumasta. Kuittikirjoitin on ehdoton, mikäli rahastustilanteessa vaaditaan nopeutta eikä rahastettavien asiakkaiden jono saa kasvaa liian pitkäksi. Jeemlyn kassavirtajärjestelmään on mahdollista liittää useita kuittikirjoitinmalleja, kuten:

 • Citizen CT-S310-II-RS
 • Epson TM-P20
 • Epson TM-T20E
 • Star TM-T300
 • Toshiba SureMark 4610-1NR

Paperisen käteiskuitin tulostamisen voi kytkeä Jeemlyssä myös pois päältä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö maksutapahtumasta tallentuisi järjestelmään mitään tietoja. Kaikki kaupat tallennetaan tarkkailunauhalle, tulostuipa kuitti tai ei. Noudatamme tarkoin lakia sen suhteen, että tarvittavat tiedot maksutapahtumasta tallentuvat järjestelmään aina ja oikein.

Kuitin tulostamisen poiskytkentää voidaan hyödyntää esimerkiksi siten, että asiakkaalle tarjottava kuitti tulostetaan vain silloin, kun asiakas sen oikeasti haluaa itselleen. Kuitintarjoamisvelvollisuuden myötä kuittia tulee kuitenkin aina tarjota asiakkaalle. Mikäli asiakas ei tarvitse kuittia, ei sitä tarvitse myöskään tulostaa (lähde: Verohallinto). Näin ollen usein voi säästää rahaa ja luontoa jättämällä kuitin tulostamatta!

Vaihtoehtona kuittikirjoittimelle voi käteiskuitin myös tulostaa esimerkiksi A4-paperille tavallisella mustesuihkutulostimella. Kuitti on myös mahdollista tallentaa PDF-, RTF- tai Excel-muotoon myöhempää käyttöä tai jatkokäsittelyä varten, tai sen voi lähettää suoraan asiakkaan sähköpostiin.

Kuitti verkkokauppatilauksesta

Kuitin sisällön määräävät yrittäjä ja verottaja

Maksutapahtumasta muodostuvan käteiskuitin sisältöä on mahdollista muokata yrityksen toiveiden mukaisesti. Kuitissa olevia ylä- ja alatekstejä voidaan muokata, ja niihin voidaan lisätä esimerkiksi yrityksen logo, takuuehdot ja aukioloajat sekä QR-koodi. QR-koodiin voidaan liittää esimerkiksi verkkosivuosoite, joka ohjaa asiakastyytyväisyyskyselyyn tai tarjouskuponkiin.

Kuitti sisältää automaattisesti myös lain kannalta pakollisia tietoja. Kuitissa tulee aina olla:

 • Yrityksen nimi ja yhteystiedot sekä y-tunnus
 • Päivämäärä, jolloin kuitti on kirjattu
 • Tunnistenumero tai muu kuitin yksilöivä tieto
 • Myytyjen tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laji
 • Tavaroista tai palveluista suoritettu maksu ja suoritettavan arvonlisäveron määrä verokannoittain taikka arvonlisäveron peruste verokannoittain.

Lähde: Finlex

Kassakuitti lähikuvassa ihmisen käsissä

Kassapäätteen käteiskuitti voidaan tulostaa myös jälkikäteen

Kaikki yrityksen kuitit tallennetaan Jeemlyn kassajärjestelmään, ja niitä on tarvittaessa mahdollista tulostaa myös jälkikäteen. Jeemlyssä on myös kuittiparkki, jonne keskeneräisen kuitin voi tallentaa väliaikaisesti myöhempää jatkamista varten.

Kuittiparkkia voi hyödyntää esimerkiksi silloin, kun asiakas muistaa kassalla unohtaneensa kerätä myymälästä mukaansa jonkin tuotteen. Kassahenkilö voi laittaa kyseisen asiakkaan kuitin parkkiin ja rahastaa muita asiakkaita sillä välin, kun kyseinen asiakas hakee puuttuvat tuotteet. Kun asiakas saapuu uudestaan kassalle, kuitti haetaan kuittiparkista ja kassatapahtumaa jatketaan normaalisti loppuun. Kuitti tulostuu, ja kauppatapahtuma on sinetöity.

Kauppiaan kuitti on Jeemlyn kassajärjestelmässä mahdollista kytkeä päälle tai pois. Kauppiaan kuitti on nykypäivänä tarpeeton silloin, kun kyseessä ei ole allekirjoituksella varmennettava ostos kuten esimerkiksi kuluttajalasku. Kuluttajalasku antaa kuluttajalle yleensä 14 vuorokautta maksuaikaa ja mahdollisuuden maksaa ostokset erissä. Laskuvaihtoehtoa kuluttajille tarjoavat esimerkiksi Jeemlyyn integroidut Mash ja Klarna. Kauppiaan kuitin saa kytkettyä pois päältä myös maksukortilla maksettaessa.

Käteiskuitin palautus tai hyvitys erikoistapauksissa

Jossain tapauksissa kauppatapahtuma täytyy pystyä peruuttamaan tai kuitin tuotteita muuttamaan. Tällöin kyseessä on kuitin palautus tai tuotteen palautus. Kuitin palautus tarkoittaa kuitin kaikkien tuotteiden palauttamista kaupan varastoon ja tätä kautta tuotesaldoihin. Palautuksen yhteydessä myös rahat palautetaan asiakkaalle. Mikäli halutaan palauttaa yksi tuote kuitilta käyttäen kuitin palautus -toimintoa, tulee palautuksen jälkeen tehdä uusi kuitti niillä tuotteilla, jotka jäävät asiakkaalle. Tämä onnistuu Jeemlyn avulla helposti. Kuitin palautuksen yhteydessä on mahdollista etsiä kuitti historiasta, ottaa vanhan kuitin tuotteet uudestaan käsittelyyn ja poistaa kuitilta palautettava tuote. Vaihtoehtoinen tapa on käyttää tuotteen palautus -toimintoa.

Tuotteen palautus on yleinen takaisinmaksu, missä jokin tuote myydään negatiivisena kappalemääränä. (Esimerkkituote, hinta: 10 €, määrä: -1 kpl = -10 € takaisin asiakkaalle). Tuotteen palautus ei kohdistu mihinkään aiempaan kuittiin ja poikkeaa myös tässä suhteessa kuitin palautuksesta. Tuotteen palautusta käytetään yleensä silloin, kun halutaan hyvittää yksi tuote kuitilta, joka sisältää useamman tuoterivin. Tuotteen palautustoiminnon käyttäminen korjaa tuotteen saldot oikeaksi, kirjaa tuotteen palautuneeksi myymälään ja tulostaa asiakkaalle kuitin tapahtumasta.

 

Myyjä ojentaa kuitin asiakkaalle vaateliikkeen kassalla

Milloin ja miten kuittia tulee tarjota?

Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa on tullut voimaan vuoden 2014 alussa. Kuitintarjoamisvelvollisuuden on tarkoitus vähentää mahdollisuutta ns. kassan ohi myyntiin eli siihen, että käteismaksuja jätetään kirjaamatta yrityksen kirjanpitoon.

Konkreettisesti tämä tarkoittaa, että

Elinkeinonharjoittajan on tarjottava tavaran tai palvelun ostajalle maksusuorituksesta laadittu kuitti, jos maksu suoritetaan käteisellä rahalla tai siihen rinnastettavalla maksutavalla. Kuitti voidaan tarjota myös sähköisesti.

Kuittia ei tarvitse tarjota, mikäli yrityksen liikevaihto on alle 10 000 € tilikaudessa.

Mikäli kyseessä on yleishyödyllinen yhdistys- ja harrastustoiminta, maa- ja metsätalouden harjoittaja, automaattimyynti, arpajaislainsäädännön mukainen toiminta tai tori- ja markkinamyynti ulkotiloissa, ei kuittia tarvitse myöskään antaa.

Verottaja on myös esittänyt käyttöönotettavaksi fiskaalisia kassajärjestelmiä osana harmaan talouden torjuntaa. Fiskaalinen kassajärjestelmä välittää myyntitapahtumasta tiedon suoraan Verohallintoon.

Lähde: Finlex

Kassapäätteen kuittien säilytys yrityksessä

Yritysten tulee pitää kirjanpitoa yritystoiminnastaan ja tästä on vastuussa yrityksen johto. Verohallinto suosittelee yrityksen perustamisessa huolehtimaan, että

 • kirjanpitoasiat ovat kunnossa esimerkiksi kirjanpitäjän tai tilitoimiston avustuksella.
 • yritystoimintaan liittyvät kuitit ja tositteet kootaan yhteen ja säilytetään.

Tilikauden tositteet eli kuitit on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Myös liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto ja muu liittyvä kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta.

Lähde: Verohallinto

< Back