< Back

Hyvä kassajärjestelmä helpottaa arkea

Hyvä kassajärjestelmä on tehokas, selkeä ja toimiva. Nopeasti pelaava kassajärjestelmä takaa sujuvat maksutapahtumat ja säästää kustannuksia, kun rutiinit hoituvat ripeästi. Toimintavarma kassajärjestelmä ja helposti tavoitettava tuki takaavat, että järjestelmä on luotettava kiireenkin keskellä.

Kassajärjestelmä on yrityksen rahaliikenteen keskus. Sen avulla yritys voi johtaa kassavirtaa ja toimintaa yhä fiksummin, kun raportointi- ja lisäominaisuudet otetaan hyötykäyttöön. Kassajärjestelmän valinta onkin yksi isoja kysymyksiä yritystä perustettaessa. Silloin, kuten myös kassajärjestelmää vaihdettaessa, on olennaista, että sekä itsellä että kassajärjestelmän toimittajalla on riittävä ymmärrys toimialasta ja arkea helpottavista ominaisuuksista, joita järjestelmältä kannattaa hakea.

Hyvä kassajärjestelmä:

  • vastaa toimialasi ja yrityksesi tarpeisiin.
  • auttaa kehittämään liiketoimintaanne.
  • on helposti muokattavissa.
  • on yhdistettävissä muihin järjestelmiin.
  • on helppokäyttöinen.
  • sisältää tarvittavan tuen ongelmatilanteiden varalta.

Tyylikäs nainen korjaa silmälasejaan

Asiakaslähtöinen kassajärjestelmä vastaa tarpeisiisi

Aidosti asiakaslähtöinen kassajärjestelmä sisältää kattavat perusominaisuudet ja siihen on saatavissa tarvittavat lisäominaisuudet. Perusominaisuuksiin kuuluvat kassa ja maksupääte, hyvä perusrekisteri, reaaliaikainen varastonhallinta ja varastonseuranta sekä monipuoliset raportit. Näiden lisäksi tulee sopivassa suhteessa toimialakohtaisia ominaisuuksia, jotka automatisoivat tiettyjä vaiheita, muuttavat rutiiniprosessit sujuviksi ja säästävät työaikaa. Tavoitteena tulee aina olla, että kassajärjestelmä sujuvoittaa päivittäistä työskentelyä.

Yrityksen tarpeisiin mukautuva kassajärjestelmä mahdollistaa sujuvat asiakaspalvelutilanteet. Jouhevasti edistyvän maksutapahtuman lisäksi järjestelmä toimii henkilökunnan lisämuistina: sieltä löytyvät toimialan tarpeiden mukaisesti niin koot, allergeenit kuin asiakas- tai kampanjakohtaiset alennukset. Tarkka tuotetieto auttaa palvelemaan tehokkaasti ja tarkasti, lisäarvoa asiakkaalle tuottaen.

Räätälöity kassajärjestelmä mukautuu tilanteeseen

Liiketoimintalähtöinen, toimialakohtaisesti ja yrityksen tarpeisiin räätälöity kassajärjestelmä mukautuu liiketoiminnan tarpeisiin. Tällöin kassajärjestelmän ominaisuuksia on mahdollista tilanteen mukaan kasvattaa tai supistaa.

Kassajärjestelmän valinnassa onkin olennaista huomioida sen liiketoimintalähtöisyys. Järjestelmää valitessa voi pohtia esimerkiksi sitä, mitä myyntikanavia yrityksellä on nyt tai tulevaisuudessa käytössään, ja mihin muihin järjestelmiin kassajärjestelmä halutaan kytkeä. Kun yksi ja sama kassajärjestelmä palvelee myös verkkokaupan tarpeita, on tiedon ja varastosaldojen hallinnointi helppoa.

Paras kassajärjestelmä parantaa liiketoimintaasi

Kun liiketoiminta jo rullaa, on liiketoimintaa tukeva kassajärjestelmä tärkeä apu toiminnan kehittämisessä. Hyvä kassajärjestelmä tuottaa esimerkiksi tuote-, tuoteryhmä-, kampanja- ja myymäläkohtaisia raportteja, joiden avulla näet, mikä menee kaupaksi ja mistä jää eniten katetta. Näin osaat arvioida, mitä kannattaa myydä ja mikä on sopiva hinta sekä kuinka kampanjat purevat. Helppolukuiset ja ymmärrettävät raportit auttavat analysoimaan liiketoimintaa, rakentamaan budjetteja seuraamaan niiden toteutumista.

Kassajärjestelmän automaattisesti tuottaman raportoinnin avulla yrityksellä on koko ajan käytettävissään reaaliaikainen kuva myynnin tilanteesta, katteista ja varastosta. Kassajärjestelmä kerää ja organisoi tiedon raporteiksi, joita voi tarkastella kassan tai pilvipalvelun kautta. Erityisesti sesonkiluontoisessa liiketoiminnassa on tärkeää pystyä tarkastelemaan myyntiä tietyllä ajanjaksolla, jotta tavaran ja henkilökunnan määrä voidaan sovittaa sesongin tarpeisiin.

Kolme henkeä suunnittelee analyysien äärellä

Hyvä kassajärjestelmä on yhdistettävissä muihin järjestelmiin

Liiketoiminnan kasvaessa tarve kassajärjestelmän yhdistämiselle muihin järjestelmiin kuten taloushallinto-ohjelmaan, asiakastietojärjestelmään (CRM) ja toiminnanohjausjärjestelmään (ERP) kasvaa. Erityisen tärkeä on yhteys kassajärjestelmän ja taloushallinnon välillä. Kirjanpitoa, osto- ja myyntireskontraa ja laskutuspalveluita voidaan hoitaa osana kassajärjestelmäratkaisua tai järjestelmien välisellä integraatiolla, jolloin tieto liikkuu sujuvasti kassajärjestelmästä kirjanpito-ohjelmaan.

Tyypillisimmät kassajärjestelmän kanssa integroitavat järjestelmät ovat:

  • taloushallinto-ohjelma
  • verkkokauppa
  • asiakastietojärjestelmä (CRM)
  • toiminnanohjausjärjestelmä (ERP)

Käytännössä kaikki taloushallintoa varten tarvittava tieto saadaan Jeemlyn kassajärjestelmästä valmiiksi laskettuna, ja tiedot on mahdollista lähettää kassasta tilitoimistoon. Lisäksi Jeemly tarjoaa mahdollisuuden laskuttaa suoraan järjestelmästä. Tavoitteena on, että kassajärjestelmä keventää kirjanpitoon liittyviä arkirutiineja ja vapauttaa aikaa muuhun.

Jeemly-kassajärjestelmän verkkokauppaintegraatiota on kehitetty vuodesta 2002, ja oikeastaan voidaan puhua yhdestä ja samasta järjestelmästä, jolla verkkokauppaa ja kassajärjestelmää hallinnoidaan. Kassajärjestelmään valmiiksi yhdistetty verkkokauppa on verrattomasti nopeampi ratkaisu kuin erillisen, moitteettomasti toimivan verkkokauppaintegraation pystyttäminen.

Asiakastieto- ja toiminnanohjausjärjestelmien kohdalla tarvittavat ominaisuudet löytyvät jo Jeemlyn kassajärjestelmästä, jolloin ulkopuolista CRM- tai ERP-ratkaisua ei välttämättä tarvita, ja tieto liikkuu ketterästi eri toimintojen välillä. Vaihtoehtoisesti on mahdollista yhdistää Jeemly ulkoisiin CRM- ja ERP-järjestelmiin, aina kulloisenkin yrityksen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Toimintavarman kassajärjestelmän huolto pelaa

Kassajärjestelmän sujuvan käytön kannalta on olennaista, että huolto- ja tukipalvelut ovat helposti tavoitettavissa ja palvelu on asiantuntevaa. Tukipalveluihin kuuluu myös käyttökoulutus. Palveluntarjoajien käytännöt vaihtelevat sen suhteen, mitä kassajärjestelmän kuukausimaksuun kuuluu ja mistä peritään lisämaksu. Tiedustele huolto- ja tukipalveluita sekä takuuasioita valitessasi yrityksesi kassajärjestelmää. Jeemlyn kattava kumppaniverkosto tarjoaa nopeasti palvelevan lähituen asiakkaillemme.

Luotettava toimittaja tukee toimintaasi

Luotettavalla kassajärjestelmätoimittajalla on toimialan tuntemusta ja näyttöä kuten asiakastarinoita. Osa asiakasyrityksistä ei halua tarinaansa verkkosivuille, joten referenssejä kannattaa kysyä myös suoraan toimittajalta.

Asiantunteva toimittaja pystyy ottamaan kantaa ohjelmiston räätälöintiin ja tarjoamaan neuvoja, vinkkejä ja uusia ideoita, joista voi olla merkittävää lisäarvoa yrityksen toimintaan.

< Back