Jeemlyn kassajärjestelmä tarjoaa vanhusten palveluasumisen yksiköille tehokkuutta ja varmuutta toimintaan. Kaikki asiakkaan tapahtumat kirjataan helposti yhdelle laskulle ja tiedot siirtyvät vaivatta taloushallinnon järjestelmään sekä kirjanpitoon.

  • Autamme luomaan juuri teidän tarpeisiinne sopivan helppokäyttöisen kassajärjestelmän.
  • Saatte luotua laskut luotettavasti ja tehokkaasti ilman moninkertaisia kirjauksia.

Manuaalisesta merkitsemisestä kattavaan kassajärjestelmään

Vanhusten palveluasumisessa on monenlaisia tapoja järjestää toiminta. Yksiköiden koko vaihtelee, samoin tarjottavien palvelujen määrä. Yhteistä kaikille paikoille on kuitenkin se, että asukkaille on tarjolla erilaisia palveluita, joiden käytöstä asukkaita laskutetaan.

Jeemly tarjoaa erilaisten vanhusten palveluasumisen yksiköille käyttöön juuri heidän tarpeisiinsa suunnitellun kassajärjestelmän.

Monessa paikassa palvelujen käyttö merkitään edelleen vihkoon kunkin asiakkaan kohdalle ja laskut kirjoitetaan näihin tietoihin pohjautuen. Menetelmä on työläs ja turvaton: tiedot pitää kirjata useaan kertaan ja manuaalinen merkitseminen altistaa virheille.

Jeemlyn kassajärjestelmän ansiosta asukkaiden tai muiden asiakkaiden tekemät ostot saadaan heti luotettavasti kirjattua järjestelmään. Siellä ne säilyvät ja tarkat tiedot tapahtumista ovat helposti hyödynnettävissä. Myös palvelusetelit on helppo huomioida järjestelmässä ja asiakkaalle jää maksettavaksi vain omavastuuosuus.

Olemme toimittaneet kassajärjestelmiä useille vanhusten palveluasumisen yksiköille, joten tiedämme, millaisia erilaisia tarpeita yksiköillä voi olla.

Kaikki tapahtumat saadaan yhdelle laskulle

Jokaisessa palveluasumisen yksikössä tarjotaan ruokaa useita kertoja päivässä. Aamupalat, lounaat, päiväkahvit, illalliset ja iltapalat merkitään aina asiakkaan laskulle. Useita kertoja päivässä tehtyjen merkintöjen täytyy olla oikein ja niiden kirjaamisen kuuluisi olla vaivatonta.

Esimerkiksi pyykkihuoltoa varten voidaan asentaa erillinen Jeemlyn kosketusnäytöllinen kirjauspiste. Siihen on helppo merkitä asiakkaan tiedot ja pyykkihuollon käytössä oleva laskutusyksikkö. Näin pyykkihuollon lasku saadaan vaivatta yhdistettyä samalle laskulle ruokahuollon kanssa, sillä käytössä on sama järjestelmä.

Lisäksi yleensä yksiköissä on vielä jonkinlainen toimisto-, kanttiini- tai palvelupiste, jossa myös tehdään tilauksia esimerkiksi erilaisista palveluista. On tärkeää, että nämäkin palvelut kirjautuvat helposti samalle laskulle kassajärjestelmän kautta.

Jeemly tarjoaa tehokkuutta ja varmuutta toimintaan

Jeemlyn kassajärjestelmä tarjoaa vanhusten palveluasumisen yksiköille tehokkuutta ja varmuutta toimintaan. Tapahtumien käsin kirjaaminen jää pois ja tiedot menevät suoraan Jeemlyn järjestelmän kautta fyysiseksi laskuksi. Tämä lasku voidaan antaa asiakkaalle tai muulle maksajalle.

Lasku voidaan lähettää sähköisesti, sähköpostilla, e-laskuna tai verkkolaskuna yritykselle laskupalvelun avulla. Laskupalvelu automatisoi laskujen lähettämisen.

Laskut siirtyvät taloushallinnon järjestelmään ja kirjanpitoon sähköisesti integraation avulla olemassa olevien rajapintojen kautta eli uusia rajapintoja ei tarvitse erikseen toteuttaa vaan päällekytkeminen riittää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että laskut siirtyvät kassajärjestelmästä taloushallinnon järjestelmään ja kirjanpitoon vaivattomasti.

Näin hankit Jeemly-kassajärjestelmän vanhusten palveluasumisen yksikköön:

1. Suunnitteluvaihe

Ota meihin rohkeasti yhteyttä. Teemme ensimmäisenä yhdessä asiakkaan kanssa kartoituksen liiketoimintaprosessista. Meillä on vahva, monien vuosikymmenien kokemus kassajärjestelmien kehittämisestä ja toimialasta. Siksi osaamme esittää monipuolisia kysymyksiä, jotka tuovat esiin juuri teidän yksikkönne tarpeet.

Kartoitus on tärkeä vaihe, sillä se osoittaa molemmille osapuolille, millaisesta kokonaisuudesta on kulloinkin kysymys ja millaisia tarpeita kassajärjestelmälle on. Lisäksi selviää, mitä hyötyjä kassajärjestelmä voi tarjota.

Laadimme tarjoukseen kassajärjestelmästä, joka sopii juuri asiakkaan tarpeisiin. Ohjelmistomme on monipuolinen ja siitä voi valita juuri ne ominaisuudet, mitä asiakas omassa liiketoiminnassaan tarvitsee. Emme tarjoa mitään liikaa emmekä liian vähän. Tarjous sisältää kassajärjestelmän paikalleen asennettuna, käyttökoulutuksen ja käyttöön liittyvät tukipalvelut.

2. Käyttöönotto

Asennamme kassajärjestelmän paikan päällä. Asennuksen yhteydessä neuvomme asiakkaallemme kassajärjestelmän käytön. Opastukseen ei tarvitse varata pitkää aikaa, sillä järjestelmämme on helppokäyttöinen.

Käyttöönottoon liittyy myös puhelintuki. Voitte aina soittaa henkilölle, joka on ollut paikalla asentamassa ja opastamassa kassajärjestelmän käyttöönottoa. Näin neuvoja tietää tarkalleen, millaisesta järjestelmästä on kysymys.

3. Käyttö

Jeemlyn kassajärjestelmä on helppokäyttöinen ja miellyttävä. Sen käyttö on sujuvaa. Jos yksikössänne on kausityöntekijöitä, heillekin kassajärjestelmän käyttö on helppo opettaa.

Kassalaitteet ovat varmakäyttöisiä ja niillä on pitkä elinkaari. Toimitamme maksupäätteet vaihtolaitepalveluna eli jos niiden kanssa tulee ongelmia, saatte viipymättä uuden tilalle. Kassakoneissa on viiden vuoden on-site-takuu. Tämä tarkoittaa, että vikaantuneen laitteen korjaus tehdään paikan päällä tai laite vaihdetaan tarvittaessa uuteen.

Ongelmatilanteessa tuttuun tukihenkilöön voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä. Nykytekniikkaa hyödyntäen tukihenkilö voi myös tarvittaessa ottaa etäyhteyden koneeseen.

Jos yksikön tarpeet ajan mittaan muuttuvat, voimme ketterästi muuttaa ohjelmiston ominaisuuksia.

 

1
Suunnitteluvaihe - Tarpeenne selvitetään ja teille tarjotaan juuri sopivaa järjestelmää.
2
Käyttöönotto - Saatte paikan päällä asennetun kassajärjestelmän ja opastuksen sen käyttöön.
3
Käyttö - Helppo ja luotettava kassajärjestelmä varmistaa yksikkönne sujuvan maksuliikenteen.