Jeemly tilitoimistoille ja tilitoimiston asiakkaille

Tilitoimistoystävällinen Jeemly Kassavirtajärjestelmä

Jeemly on yksinkertainen ja silti monipuolinen kassajärjestelmä. Toimialaversioinnin ansiosta ratkaisu sopii kaikenlaiseen vähittäiskauppaan – myymälöille, ravintoloille ja palveluliiketoimintaan. Ketterä skaalautuvuus mahdollistaa toimitukset kaikenkokoisille yrityksille, kioskista kansainväliseen ketjuun.

Jeemly kytketään tilitoimiston taloushallinnan järjestelmään sähköisellä liittymällä. Tuotteistettu liittymä, sen käyttöönottoprosessi ja jatkuva käyttö on edullista. Konkreettiset hyödyt integraatiosta toteutuvat nopeasti sekä tilitoimistolle, että Jeemlyn käyttäjälle.

Mikä on taloushallintoliittymä?

Jeemly Kassavirtajärjestelmä hallitsee yrityksen operatiivisen liiketoiminnan ohjauksen. Taloushallinnon ydin taas muodostuu Jeemlyllä tuotetuista osto- ja myyntitapahtumista. Pienimuotoisessakin liiketoiminnassa näitä tapahtumia syntyy paljon, saati laajemmassa. Tätä tapahtumamassaa on perinteisellä toimintamallilla pyritty keräämään raporteiksi, joilla ne viedään kirjanpitoon esimerkiksi kerran kuukaudessa.

Liittymällä liiketoimintatapahtumat siirretään taloushallintoon, kirjanpitoon ja/tai myyntireskontraan päivittäin. Kirjaukset tuotetaan automaattisesti, jolloin ajantasaisuuden lisäksi saavutetaan merkittävää työajan säästöä sekä yrityksessä, että tilitoimistossa. Taloushallinnon rooli vahvistuu, kun sieltä saatavalla ajantasaisella raportoinnilla voidaan seurata yritystalouden tärkeitä lukuja ja trendejä. Näitä oikein tulkitsemalla saadaan hyvää tukea jatkuvaan päätöksentekoon.

Mitä tietoja liittymässä siirretään?

Käytännössä Jeemly siirtää laajan myyntiaineiston kirjanpitoon tiliöitynä liiketoiminta-alueittain ja maksutavoittain. Tämän lisäksi yrityksissä, joissa laskutus muodostaa merkittävämmän osan myynnistä, voidaan saatavien seuranta ja perintä ulkoistaa tilitoimiston palveluksi. Laskut siirtyvät ulkoiseen reskontraan ja sinne kirjautuvat suoritukset taas siirretään yrityksen omaan laskureskontraan. Näin mm. perintätoimi hankitaan palveluna tilitoimistolta, mutta myös yrityksen oma myynti ja asiakaspalvelu näkee asiakaskohtaisen maksukäyttäytymisen jatkuvasti.

Tuloutetulle ostotilaukselle voidaan kirjata saapuneen laskun tiedot ja muodostaa näillä ostolasku ulkoiseen ostoreskontraan tilitoimistolle. Täällä hoidetaan taas laskujen maksatus ja maksuvalmiuden seuranta. Myös varaston arvon muutos voidaan kytkeä mukaan sähköiseen liittymään. Nämä osiot liittymästä, ostolaskut ja varastonarvo, ovat kuitenkin harvinaisempia, koska mm. sähköisten laskujen ansiosta ostoreskontran rutiinit ovat jo pitkälle optimoituja.

Erittäin olennainen osa palveluamme on liittymässä siirrettävän aineiston jatkuva seuranta. Liittymien palvelutuotannnon valvontakonsolissa nähdään aineistojen siirtotilanne. Mikäli suunnitellussa siiirtoprosessissa on poikkeama, hälyttää valvonta tästä ja tilanteeseen päästään käsiksi välittömästi. Aineistojen siirtoon sisältyy siis aina seurantajärjestelmän tuottama lähetys- ja vastaanottokuittaus, jonka ansiosta virhetilanteet korjataan nopeasti.

Miten tuotteistetun liittymän käyttöönotto hoidetaan?

Valmiit tuotteistetut taloushallinnon liittymät ovat tällä hetkellä saatavilla käytännössä kaikkiin tilitoimistoilla käytössä oleviin järjestelmiin.

  • Netvisor
  • Fivaldi
  • Procountor
  • Tikon
  • Talenom Online
  • Administer
  • Fennoa
  • Visma Nova
  • Maestro

ovat esimerkiksi saatavilla olevia liiittymiä. Myös julkishallinnon paljon käyttämiin taloushallintojärjestelmiin, kuten SAP, Oracle, Wintime ja Pro Economica ovat valmiit liittymät toimitettavissa.

Liittymä tilataan SKJ-Extranet -palvelustamme, joka kyselee kaikki tarvittavat perustiedot ja välittää tarvittavat ohjeet ja työtilaukset kaikille osapuolille automaattisesti. Asiantuntijamme asentaa liittymän vaatimat sovellukset asiakkaan järjestelmään ja tarvittaessa päivittää koko Jeemly-ohjelmiston. Tiliöintimalli ja muut määrittelyyn liittyvät tiedot selvitetään palaverissa asiakkaan ja tilitoimiston kanssa. Tämän perusteella perustiedot asetetaan toimintavalmiiksi asiakkaan järjestelmässä. Testauksen jälkeen liittymä on valmis tuotantokäyttöön.

Käyttöönottoon valmistautuessa on syytä huomioida, että SKJ:n toimitusosuus sisältää vain Jeemlyyn littyvät sovellukset ja määritykset käyttöönottopalveluineen. Tilitoimiston tai asiakkaan vastuulla on aina selvittää ja tilata liittymän edellyttämä tekniikka ja palvelut Taloushallinnon järjestelmätoimittajalta.

Erinomaista – kuinka pääsemme eteenpäin?

Ota yhteys tilitoimistopalveluistamme vastaavaan palvelupäällikköömme Jari Tuomaiseen

Vaihtoehtoisesti voit lähettää viestiä osoitteeseen tilitoimistoille@skj.fi. Kartoitamme asiakkaanne tilanteen, tarpeet ja otamme hankkeen hoitoomme.

Mikäli Jeemly-ratkaisu on jo käytössä, voitte tilata Taloushallintoliittymän suoraan palvelustamme tämän linkin avulla: https://extra.skj.fi/tilaus/taloushallintohub

Jeemly-toimialaratkaisujen kuvaukset

Katso näiltä sivuilta kuvauksemme Jeemly Kassavirtajärjestelmän ominaisuuksista ja eduista asiakkaallenne. Useille toimialoille löytyy oma täsmäkuvauksensa. Yleisessä tuote-esittelyssä kerrotut hyödyt palvelevat kaikkia vähittäiskaupan yrityksiä.