Monipuolinen verkkokauppa ja kassajärjestelmä muotikaupoille

Jeemly on muotikauppaan suunniteltu valmis ratkaisu, joka hallitsee kaikki yrityksen ydintoimintaan liittyvät tehtävät:

  • laadukas palvelukokemus
  • sujuva maksutilanne
  • tuotevalikoiman virheetön hallinta
  • saumaton verkkokauppalaajennus

Palvelukokemuksen laatu määrittää suoraan asiakkaan halun ja mielenkiinnon palata myymälään ostoksille. Maksamiseen tarjottavat vaihtoehdot ja maksutilanteen sujuvuus ovat myös oleellinen osa palvelukokemusta.

Valikoiman kiinnostavuus ja tuotteiden riittävyys kertovat asiakkaalle palvelutasosta, koska asiakas haluaa löytämänsä sopivat tuotteet heti mukaansa. Jeemly tukee kauppiasta täsmällisellä raportoinnilla, jonka avulla ostamisen voi suunnitella menekkiin ja palvelutasotavoitteeseen sopivaksi.

Jeemly tukee asiakkaan kohtaamista kaikilla kauppapaikoilla. Konkreettisesti myyntiä voidaan tehdä myymälässä ja verkossa. Jeemly takaa asiakkaille samat palvelut myös pop-up-myymälöissä. Lisäksi Jeemlyn kanta-asiakasjärjestelmä tukee somea, joka on koko ajan entistä tärkeämpi asiakaskohtaamisen kanava.

Jeemly on Fashion Finland suosittelema kassajärjestelmä!

Näin hankit itsellesi Jeemly-kassavirtaratkaisun

1
Pyydä tarjous tai varaa etädemo
2
Asiantuntijamme auttaa valitsemaan sopivimman ratkaisun
3
Toimitamme järjestelmän ja laitteiston
4
Jeemly on valmis käyttöön!

Jeemly ratkoo muotikaupan haasteita

Jeemly avulla kehität liiketoimintaasi systemaattisesti ja palvelet asiakkaita sujuvasti siten, että myös oma arkesi kevenee. Jeemly helpottaa monia toistuvia rutiineja ja tekee kassavirran hallinnasta tietoon perustuvaa.

Verkkokauppa on osa tuotteistettua Jeemly-valmisratkaisua

Digiajan kuluttaja odottaa kohtaavansa kauppiaan laadukkaasti toteutetulla kauppapaikalla myös verkossa. Jeemly Verkkokauppa on järjestelmän kannalta yksi myyntipaikka, jota ohjataan kuten kivijalkamyymälääkin. Kuten myymälän kassa, myös verkkokauppa toimii yhden ohjelmiston, eli liiketoimintalogiikan päällä. Näin kaikki tapahtumat myyntipaikasta riippumatta tuodaan samaan tietokantaan omiin prosesseihinsa, joista ne vaikuttavat tuote-, asiakas-, varasto- ja myyntitiedon kokonaishallintaan.

Miten Jeemly Verkkokauppa perustetaan?

Jeemly Verkkokauppa-ohjelmisto on tuotteistettu paketti, joka voidaan teknisen toteutuksen osalta toimittaa noin viikon kuluessa tilauksesta. Suurimman ajan julkaisussa vie yrityskohtaisen ulkoasun toteutus, itse kaupan tekninen osa on toimitusvalmis jopa nopeammin.

Kaupan julkaisun aikatauluun vaikuttaa eniten tuotetiedon laatu. Tuotetiedon rikastamista voidaan merkittävästi nopeuttaa, jos tuotekuvaukset ja kuvat on saatavissa valmistajalta tai toimittajalta sähköisessä muodossa. Verkkokaupan optimoitumisen vuoksi yleisesti jaettava sähköinen tuotekuvaustieto on jossain määrin personoitava, joten valmistautumisaika kaupan avaamiseen toimituksesta lukien on ollut keskimäärin kolme kuukautta.

Miten Jeemlyn verkkokauppa ja myymälä pelaavat yhteen?

Verkkokauppa päivittää tuotetiedon sisällön suoraan Jeemly Tuotehallinnasta. Tilaukset viedään Jeemly Myyntitilauksiin, joka ohjaa varastossa keräilyä, paketointia ja postitusta (toimitusta). Tilausten toimitus on pitkälle automatisoitu, koska myyntitilauksista on sähköiset yhteydet kuljetuspalveluntuottajiin.

Jeemly mahdollistaa verkkokaupan ja myymälän saumattoman yhteispelin. Myymälässä myyty ja rahastettu tuote voidaan määrätä verkkokaupan toimitusputkeen, jos myymälässä ei asiakkaan hakkimaa tuotetta sattuisi olemaan. Näin kauppa hoituu loppuun asti kasvotusten. Vastaavasti verkossa tilatessaan voi asiakas pyytää toimituksen myymälään. Tuotteiden noutohetki on otollinen tilaisuus lisämyyntiin.

Kanta-asiakasohjelma kartuttaa bonuksia, ostipa asiakas tuotteensa myymälästä tai verkosta. Verkkokaupan pidempi palautusaikamahdollisuus on huomioitu ja bonukset aktivoidaan vasta, kun tuotteiden on todettu jääneen asiakkaalle. Jatkossa myös lahjakortit ovat myytävissä ja käytettävissä sekä verkossa, että myymälässä.

Kysy lisää!

Jeemly ja Klarna In-store mahdollistavat laskulla myynnin

Klarna In-store on uusi maksutapa, joka mahdollistaa ostosten maksamisen laskulla älypuhelimella kassalla. Kauppias saa rahat ostoksesta heti ja luottosuhde syntyy Klarnan ja kuluttajan välille. Käyttöönotto edellyttää sopimuksen Klarnan kanssa.

Klarna on verkkokaupoista tuttu maksutapatarjoaja. Noin miljoonalla suomalaisella on jo Klarna-tili verkossa tehtäviä ostoksia varten. Kuluttaja voi hyödyntää samaa tiliä joustavasti kaikissa myymälöissä, joissa kassajärjestelmänä on Jeemly.

Klarna In-store kasvattaa keskiostosta, kun asiakkaalle voidaan luottomahdollisuuden avulla myydä täydentäviä tuotteita tai parempaa vaihtoehtoa. Maksutapa auttaa kilpailussa kansainvälistä verkkokauppa vastaan, koska monelle tärkein kriteeri verkosta ostamiseen on maksuaikamahdollisuus. Jeemlyn avulla tätä voidaan tarjota myös myymälässä.

Jeemly raportoi tuotetasolta kokonaisuuksiin

Muotikaupassa tuotekonsepti on erilainen kuin muussa erikoiskaupassa, jossa käsitellään kappaletavaraa. Muotituote jakaantuu kokoihin ja väreihin, jolloin samasta tuotteesta muodostuu helposti kymmeniä eri variaatioita. Silti kaikissa tilanteissa tuotetta on tarkasteltava kokonaisuutena.

Asiakkaan kannalta on selvää, että tuotteesta on löydyttävä hänelle sopiva väri-koko-yksilö. Palvelutilanteessa myyjä voi tarkistaa nopeasti onko haluttua mallia myymälässä, varastossa tai muissa ketjun myymälöissä. Sama yksilöinti on näkyvillä myös verkkokauppapaikassa vastaavilla tiedoilla.

Valikoimaa ja ostamista suunniteltaessa kauppiaalla on käytössään raportit, jotka kertovat tarkasti edellisen sesongin tuotemyynnit. Eri tuotteiden ja värien myyntinopeus, lisätilaukset sekä loppuunmyydyt ja ale-tuotteet on helposti tarkastettavissa raportilta. Kannattavuutta voidaan analysoida tuote- sekä ryhmä-, merkki- ja toimittajatasoilla.

Ota yhteyttä!

Jeemlyn kanta-asiakasohjelma sitouttaa ja tuottaa hyötyä asiakkaalle

Kanta-asiakasohjelman haaste on usein toteutusmalli, jossa vaihtoehtoja riittää. Tehdäänkö samanlainen kuin muillakin, kuluttajalle helposti ymmärrettävä vai aivan oma malli, jolla tarjotaan asiakkaille parempia etuja? Turvallisessa ratkaisussa voisi olla tuttu perusmalli, jota täydennetään yksilöllisillä lisäeduilla.

Jeemly tukee monipuolisesti erilaisia palkitsemismalleja ja niiden ketjutuksia. Asiakkaalle voidaan antaa etu heti ostosten yhteydessä, huomioiden samalla pitemmän aikavälin kumuloitunut ostomäärä. Vaihtoehtoisesti bonus voi kertyä sovitun jakson ajan, jonka jälkeen suurempi bonus on kerralla käytettävissä.

Jeemly tukee tehokkaasti asiakasviestintää. Kanta-asiakkaista voi muodostaa ostokäyttäytymiseen tai muihin luokittelutekijöihin perustuvia ryhmiä. Uutuuksien, tarjouksien ja vaikkapa kanta-asiakasillan kutsujen lähettäminen ja kohdentaminen on helppoa. Hyvien etujen ja asiallisen markkinointiviestinnän avulla rakennat pitkäaikaisia asiakassuhteita ja tyytyväisiä asiakkaita.

Uudistuva tietosuojavaatimus (GDPR) asettaa vaatimuksia asiakastiedon hallintaan. Asetus ei estä asiakastiedon keräämistä tai sähköistä kommunikointia asiakkaan kanssa, mutta vaatii asiakkaan suostumuksen. Kerätyn tiedon tulee olla relevanttia asiakasuhteen hoitamisen kannalta. Lisäksi asiakkaalla on oltava mahdollisuus nähdä hänestä kerätty ja tallennettu tieto pyydettäessä. Jeemly täyttää nämä vaatimukset ja varmistaa näin, ettei arvokkaiden asiakasuhteiden hoitoon tule katkoksia.

Monipuolinen raportointi avaa liiketoiminnan menestystekijät

Tehokas raportointi on tärkein työkalu tulevaisuuden suunnittelussa. Kauppiaskohtaisesti päätöksentekomenetelmät ja niiden pohjalle tarvittava tieto vaihtelee erittäin paljon. Jeemlyyn on toteutettu ennennäkemättömän laaja rapotointi, jonka tavoitteena on vastata kaikkiin mahdollisiin tehokkaan suunnittelun edellyttämiin tietotarpeisiin.

Jeemly Menekkiraportilla voidaan tuotekohtaisesti väri-koko-tasolla katsoa kuinka nopeasti ostettu tavara myytiin asiakkaille (läpimyyntiraportti). Varastokiertoraportit antavat laajemman perspektiivin tarvittaessa jopa koko valikoiman osalta kerralla. Myyntieräseuranta mahdollistaa myyntitavoitteen määrittelyn halutulle ostoerälle. Kun tavoite on saavutettu, voidaan menekkitilanteen ja toteutuneen aikasyklin mukaan loppuerä asettaa kampanjaan.

Kannattavuutta analysoidaan tarkimmillaan tuotekohtaisesti. Tästä voidaan johtaa korkeamman tason raportteja esimerkiksi eri tuoteryhmätasoille, mutta myös toimittaja- ja merkkikohtaisesti.

Vertailuraporteilla on kaksi ulottuvuutta. Kaikki raportit voidaan aina pyytää valitun tarkastelukohteen mukaan paremmuus- tai huonommuusjärjestyksessä. Kohteita voivat olla myyntieurot, kate-eurot tai myyntimäärä. Vertailulla voidaan myös raportoida rinnakkain kehitysluvut näyttäen kuluvaa ja edellistä kautta. Edelliseksi kaudeksi voidaan määritellä vastaava aika edelliseltä vuodelta tai kuukaudelta, tai käytännössä mikä tahansa valittu ajanjakso.

Pyydä tarjous!

Jeemly hallitsee ja ohjaa usean toimipisteen ketjua keskitetysti

Ketjunohjaus tarkoittaa, että myymälöiden Jeemly-kassat ovat jatkuvasti yhteydessä hallinnon keskitettyyn palvelinkantaan. Kaikki perustiedot, kuten tuote-, asiakas-, toimittaja- ja myyjätiedot, ylläpidetään tyypillisesti hallinnossa. Näin esimerkiksi tuotteiden hinta- ja saldomuutokset päivittyvät välittömästi määriteltyjen ehtojen mukaan.

Asiakaspalvelu myymälässä toimii, vaikka verkko- tai tietoliikenneyhteydet eivät olisikaan toiminnassa. Kun tietoliikenne toimii normaalisti, myymälän ja ketjukannan välinen tiedonvaihto on jatkuvaa. Häiriötilanteen palauduttua siirtymättömät tiedot päivitetään automaattisesti ajan tasalle.

Myymälöiden onnistumista voidaan vertailla keskenään ja hakea onnistumisen malleja esimerkiksi myymäläohjauksen koulutuksen pohjaksi. Ketjuominaisuuksien avulla kaikki myymälät tietävät reaaliajassa toistensa saldot. Myymälöiden väliset tuotteiden siirrot voidaan hoitaa kassakirjauksin tai mobiilipäätteitä hyödyntäen.

Jeemlyn taloushallintoliittymän sähköistäminen vähentää työtä ja kustannuksia

Jeemly TaloushallintoHub on palvelu, joka mahdollistaa Jeemly-kassan kytkemisen kaikkiin tilitoimistoissa yleisesti käytössä oleviin Taloushallinnon ohjelmistoihin. Integraatio nopeuttaa kommunikointia tilitoimiston kanssa ja säästää suoraan palvelukustannuksia, kun myynnin tositekirjauksien rutiini on automatisoitu.

Liittymä mahdollistaa myyntireskontran ulkoistuksen tilitoimistolle. Laskut lähetetään asiakkaille sähköisesti tai tulostettuna Jeemly Laskutuspalvelun kautta. Palvelu välittää laskutiedot edelleen tilitoimiston järjestelmään, jossa voidaan hoitaa niiden jatkokäsittely perintää ja kirjanpitoa varten.

Jeemlyä käyttävien asiakkaiden tilitoimistojen rooli on kehittynyt enemmän taloudellista konsultointia kohti. Tämä tuo lisää osaamista yrityksen johtamiseen ja muutoksiin reagoimiseen, jonka tulisikin olla tilitoimiston ydinosaamista.

Ota yhteyttä!

Jeemly voidaan kytkeä Herales ToimittajaHub-palveluun

Herales ToimittajaHub mahdollistaa sähköisen kommunikoinnin toimittajien kanssa sekä rikkaamman tuotetiedon. ToimittajaHub tuottaa merkittävän työajansäästön valikoiman uudistuessa sesongeittain. Hyöty voidaan moninkertaistaa, kun kauppiaalla on myös Verkkokauppa. Sähköinen tuotetieto kuvineen rikastaa automaattisesti tuotetiedon keskitetyssä Jeemly Tuotehallinnassa, jolloin kauppiaan työksi jää ainoastaan tuotekuvausten personointi.

Tuotetiedot tuodaan järjestelmään ennen kuin sesonkiin tilaaminen alkaa. Tuotetiedot ovat sisällöltään oikein, kun ne tuodaan suoraan tavarantoimittajalta. Samalla kauppiaalta säästyy suuri määrä työtä. Tuotteet, joita valikoimaan ei oteta, voidaan poistaa ennakkotilausten teon jälkeen. Näin järjestelmään ei jää ylimääräisten tuotteiden tietoja.

Toimittajan kuormakirjat voidaan tuoda järjestelmään sähköisesti ostotilauksiksi. ToimittajaHub osaa jakaa kuormakirjat suoraan myymäläkohtaisiksi sanomiksi, mikäli jako on ollut tiedossa tilauksella. Tilauksen jako myymälöille on mahdollista tehdä myös Jeemlyn Ostotilauksissa, jos tätä ei ole tilausvaiheessa vielä tehty. Sähköinen kuormakirja vähentää työmäärää ja eliminoi virheet varastokirjauksissa, etenkin silloin kun kuormakirjat tuotetaan lähetetyn tavaran mukaan.

Pyydä tarjous!

Käyttökoulutus suunnitellaan yrityskohtaisesti

Jeemlyn käyttöönottokoulutus suunnitellaan aina yrityksen resurssien ja tarpeen mukaan. Toimitamme Jeemly Ratkaisun aina asennettuna ja koulutettuna paikanpäällä. Tällä varmistamme, että myyjille ja johdolle syntyy riittävän hyvä osaaminen järjestelmän käytössä. Jeemlyn käyttöönottokoulutus on tuotteistettu palvelu, joka voidaan tiukimmillaan viedä läpi puolessa päivässä. Suosittelemme kuitenkin vähintään yhden päivän koulutusta, joka voidaan toteuttaa tehokkaasti yhdellä tai kahdella tauolla. Näin oppimiseen saadaan merkittävästi lisää tehoa.

Kaikkea tarvittavaa ei välttämättä voi kouluttaa kaikille heti alussa. Siksi olemme tuottaneet hyvät ja kattavat sähköiset tekstimuotoiset ohjeet, sekä koulutusvideot tärkeimmistä ominaisuuksista. Nämä ovat vapaasti kaikkien käyttäjiemme saatavilla, eikä ohjeiden avaaminen ohjelmasta käsin vaadi erillistä kirjautumista.

Jeemly Ohjelmisto kehittyy jatkuvasti hyvällä vauhdilla, siksi sen ohjeistoa on pidettävä kunnossa. Jokaisen uuden ohjelmistoversion yhteydessä julkaisemme myös versiosaatteen, joka kertoo kaikki kyseiseen version toteutetut muutokset. Näin kauppias voi itse valita, milloin ohjelmistoon on tullut sellaisia uusia ominaisuuksia, jotka otetaan ohjelmistopäivityksen kautta omaan käyttöön. Kaikki ohjelmistoversiot jaellaan netin kautta ja asentaminen onnistuu omin voimin.

Tukipalvelumme tuntee toimialan ja tarpeesi

Jeemly Ohjelmiston asiakastuesta ja helpdesk-palvelusta vastaa aina sama asiantuntijatiimi, joka on hoitanut asennuksen ja käyttöönottokoulutuksen. Tukipalvelumme laatu on tutkitusti toimialan parasta luokkaa. Kun asiantuntija tuntee yrityksen toiminnan käyttöönoton ansiosta hyvin, auttaa se myös tukipalvelun tuotannossa – nopeuttaen ja täsmällistäen suoritusta.

Pääsemme käsiksi kaikkiin asiakasympäristöihimme etähuoltopalvelun avulla. Yhteyden avaaminen edellyttää hyväksymiskuittauksen myymälässä. Etäyhteys nopeuttaa tilanteen taustojen selvittämistä ja tuo yleensä nopeamman ratkaisun tukipyyntöön.

Kokonaisvaltaisia kassavirtaratkaisuja

Jeemly on laaja kokonaisratkaisu yrityksen kassavirran hallintaan. Keskustelemme yrityksen yksilölliset tavoitteet ja tarpeet asiantuntijamme ja kauppiaan kesken. Tuemme kauppiaan menestymistä kokonaisvaltaisella toiminnan ja tekemisen ohjauksella. Tästä meillä on kokemusta jo yli 300 muotikaupan myymälän järjestelmätoimituksissa.

Ota yhteyttä!